Gorące dziewczyny czekają na Ciebie! Zadzwoń na numer 708 788 263 (koszt 4.92 za minutę) wybierz jedną z nich i przeżyj chwilę rozkoszy.
Wyszukiwarka zaawansowana

REGULAMIN SERWISU „MT Dziewczyna Dnia”

 1. Organizatorem serwis MT Dziewczyna Dnia jest All Connect Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709255 zwana dalej Organizatorem.
 2. Serwis jest dostępny dla pełnoletnich abonentów wszystkich sieci komórkowych T-MOBILE/ PLUS GSM/ ORANGE/ PLAY.
 3. Serwis promowany jest na stronie internetowej www.polkionline.pl
 4. Serwis polega na zasubskrybowaniu przez użytkownika usługi, która umożliwi przesyłanie contentu w określonym terminie (codziennie). Usługa ma charakter erotyczny. Aby skorzystać z serwisu należy wysłać sms na nr 60296 treści START [FOTKA]. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje informację o zasubskrybowanej usłudze (łącznie z informacją o tym, że użytkownik ponosi opłatę za każdy przychodzący sms opłata wynosi 2,00 – 2.46 PLN z VAT) jak również informację o sposobie rezygnacji z subskrypcji, a następnie zamówione ogłoszenia towarzyskie. Rezygnacja z serwisu następuję poprzez komendę STOP [FOTKA] wysłaną na nr 60296.
 5. Organizatorzy serwisu MT Dziewczyna Dnia nie ponoszą odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłanie SMS-ów wynikłe po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 7. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 8. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu "MT Dziewczyna Dnia" powinny być kierowane w formie pisemnej do All Connect Sp. z o. o. - na adres: All Connect Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa, lub pocztą elektroniczną: bok@ebill.pl z dopiskiem: "MT Dziewczyna Dnia".
 9. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 10. Zainteresowani uczestnicy serwisu "MT Dziewczyna Dnia" zostaną powiadomieni po rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
 11. Decyzja Komisji Sprawdzającej odnoszącej się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 12. Uczestnicy serwisu poprzez fakt wysłania sms-ów zamawiających usługi dostępne w zakresie serwisu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora serwisu ich danych (numerów telefonów ) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy serwisu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) –All Connect Sp. z o.o. Uczestnik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu komórkowego, z którego został wysłany sms , w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów All Connect Sp. z o.o. oraz w celach promocyjno - reklamowych. Jeżeli uczestnik żąda wykreślenia / zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres biuro@ebill.pl. Powyższe postanowienie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015 roku
REGULAMIN MT1       REGULAMIN MT2       POLITYKA PRYWATNOŚCI